مدیران ضعیف کاشان و آران و بیدگل برکنار می‏‎شوند

مدیرانی که در کاشان و آران و بیدگل به علت ضعف مدیریت برای مردم ایجاد نارضایتی کنند و نتوانند کار مردم را به موقع راه بیاندازند قطعا تعویض خواهند شد.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 24 بازدید