بجای مقاو‌م‌سازی بستر‌کوشک نیاسر به ساختمان پرداخته اند

بجای مقاو‌م‌سازی بستر‌کوشک نیاسر به ساختمان پرداخته اند

کاشان بلاگ -مشاور معرفی شده از سوی میراث به شهرداری نیاسر به جای تهیه طرح مطالعات بستر کوشک، به تهیه طرح مطالعات ساختمان کوشک که نیازی به طرح مطالعاتی نداشته، اقدام کرده است.

 

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 20 بازدید