تئاتر فجر و دو نمایش از کاشان

داوران این بخش : ایرج راد ، ایرج دلخواه و محمدرضاخاکی 12 نمایش را برای بخش جشنواره جشنواره‌های تئاتر فجر برگزید که از این تعداد دو نمایش ‹‹ مخزن››  به کارگردانی مهدی رضایی و نوشته جلال تهرانی و بازیگری هنرمندان کاشانی رضا رادبخت، سعید خسروی و مرتضی جهانی و مدیر تولید مسعود نوری فرد و همچنین  ‹‹ آسمان روزهای برفی›› به کارگردانی مهیار عسگری ، نوشته محمد چرم شیر و بازیگری هنرمندان سحر خدادداه و مهیار عسگری از شهرستان کاشان است.

 
نمایش های مخزن و آسمان روزهای برفی از کاشان در بخش جشنواره جشنواره‌های تئاتر فجر با 10 نمایش دیگر راه یافته به این بخش باید  درجشنواره جشنواره‌های ، جشنواره سی‌ودوم تئاتر فجر رقابت کند .  
/ 0 نظر / 43 بازدید