آموزش اعضای کانونهای فرهنگی در استخر دانشگاه کاشان

آموزش اعضای کانونهای فرهنگی در استخر دانشگاه کاشان

کاشان بلاگ - 270نفر از اعضای کانون های فرهنگی کاشان دوره های آموزشی شنا را در استخر دانشگاه گذراندند.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 22 بازدید