لغت نامه کاشان چاپ می شود

اثری با ۱۳ هزار واژه اصیل کاشانی
نویسنده کاشانی ، فرهنگ لغات و واژگان کاشانی  شامل  ۱۳ هزار  واژه اصیل کاشانی را جمع‌آوری و آماده چاپ کرده است.

/ 0 نظر / 24 بازدید