بچه ها این نقشه جغرافیاست

بچه ها این کشور نازنین دشمن زیاد دارد در کمین

داغ دارد هم بر دل هم بر جبین

بوده نامش از قدیم ایران زمین

یادگار پاک قوم آریاست

بچه ها بچه ها از هر گروه و هر نژاد دست بر دست هم باید نهاد

فارغ از هر زنده باد و مرده باد

و سر به راه مملکت باید نهاد

مام و میهن عاشق صلح صفاست

بچه ها این پرچم خیلی قشنگ

پرچم سبز و سفید و سرخ رنگ هم نشان از صلح دارد هم ز جنگ

خار چشم دشمنان چشم تنگ

افتخار ما به آن بی انتهاست

بچه ها این خانه ی اجدادی است

گشته ویران تشنه ی آبادی است

خسته از شلاق استبدادی است

مرحم دردش کمی آزادی است

همیشه سبز باشید.

/ 3 نظر / 26 بازدید
اینجا بدون من

سبز باشید کل اجمعین شعرش درد شاید بی درمان(تو وضعیت حال)همه سبزیاست جاوید باش سبز

aho

man dafe aval bod in shero ta akharesh mikhondam . mamnon piroz bashid

وحید

بعضی جاها اشتباست. این درستش: بچه ها این نقشه جغرافیاست بچه ها این قسمت اسمش آسیاست شکل یک گربه در اینجا آشناست چشم این گربه به دنبال شماست بچه ها این گربهه ایران ماست بچه ها این کشور نازنین دشمن بسیار دارد در کمین داغ دارد هم بر دل هم بر جوین بوده نامش از قدیم ایران زمین یادگار قوم پاک آریاست بچه ها از هر گروه و هر نژاد دست اندر دست هم باید نهاد فارغ از هر زنده باد و مرده باد سر به راه مملکت باید نهاد ما و میهن عاشق صلح صفاست بچه ها این پرچم خیلی قشنگ پرچم سبز و سفید و سرخ رنگ هم نشان از صلح دارد هم ز جنگ خار چشم دشمنان چشم تنگ افتخار ما به آن بی انتهاست بچه ها این خانه ی اجدادی است گشته ویران تشنه ی آبادی است خسته از شلاق استبدادی است مرحم دردش کمی آزادی است