بخشی از موزه تنوع زیستی در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک

بخشی از موزه تنوع زیستی در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک

کاشان بلاگ – رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان گفت: سه پاسگاه محیط‌بانی مورد نیاز این منطقه احداث می‌شود که یکی از این پاسگاه‌ها در برزک به عنوان سرمحیط‌بان و مرکز ناظر بر دو پاسگاه دیگر است.

پاسگاه سرمحیط‌بان با توجه به شرح خدمات جداگانه آن علاوه بر اینکه مرکز بازدیدکنندگان است بخشی از موزه تنوع زیستی نیز در آن برای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشته می‌شود.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 24 بازدید